Actueel

Actuele thema’s

 • Plannen van Gemeente Woensdrecht voor een Wielerbaan nabij de Abdijbossen aan de Onze Lieve Vrouwe ter Duinenlaan.
 • Plannen van Gemeente Woensdrecht voor vijf windturbines van 183,5 meter in de Kabeljauwpolder aan de Belgische grens.
 • Natuurontwikkeling Noordpolder
  Brabantse Delta wil dit voorjaar nog starten met natuurontwikkeling
  Noordpolder
  Zie de Nieuwsbrief van Brabantse Delta.
 • Bestemmingsplan Buitengebied
  Gemeente Woensdrecht moet zoals alle gemeenten in Noord Brabant haar bestemmingsplan aanpassen zodat dat in lijn is met de nieuwe omgevingswet van de Provincie. Zie de gemeentelijke stukken hier over.
  De Provincie wil meer bevoegdheden leggen bij lokale overheden. Dit gaat over uitbreidingsbevoegdheden voor Vee, Mestverwerking, Windturbines, Bouwen in het buitengebied, Bescherming van Natuur, landschap en Cultuurlandschap, Geuroverlast, Stikstof etc. etc.
  Een belangrijke wet dus. Namiro is alert op al deze thema’s.
 • Dorpsontwikkeling Scheldeweg
  Momenteel wordt een Stedebouwkundig plan voorbereid door de gemeente.
 • Medio Maart start de herinrichting van de Noordpolder als Natuurparel Nieuwsbrief Maart. Brabantse Delta
 • Voormalig terrein “De Luchtballon” aan de Trambaan
  Veel onduidelijkheden en onregelmatigheden. Het terrein maakt deel uit van de Natura2000 zone.
 • Herinrichting Parkeerplaats Blauwe Pauw.
  Gemeente Woensdrecht heeft in samenwerking met de Bosgroep uitvoering gegeven aan herinrichting.
 • Plannen voor  Wielerbanen
  Gemeente Woensdrecht heeft nog steeds ambities m.b.t. wielerbanen in het Natura2000 gebied rondom de VolksAbdij
 • plan wielerbaan
 • Parkeerterrein bij Moretusbos te Putte.
  Vanwege de te verwachte grotere toeloop dagjesmensen is Gemeente Woensdrecht betrokken bij plannen voor een nieuwe parkeerplaats. Namiro maakt deel uit van een klankbordgroep
 • Rondweg Putte
 • Plannen voor Windturbines in Antwerps Havengebied en mogelijk in de Noordlandpolder nabij Berendrecht zie de plannen hier

Namiro Alert januari 2016

Inhoud:

 • Verslag van de winterwandeling met 43 natuurliefhebbers van Namiro op 27 december 2015.
 • Bezwaarschrift tegen aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet Vliegbasis Woensdrecht.
 • Parkeerterrein bij Moretusbos te Putte.