Bestuur/Statuten

Bestuur

Jim de Blank – voorzitter

Geboren in 1944. Als vertegenwoordiger voor een uitgeverij in kinderboeken heeft hij 38 jaar lang Nederland doorgereisd. De veelzijdige contacten in dit werk komen nu van pas in zijn werk als bestuurslid en voorzitter van Namiro. Sinds 1988 wonend in Ossendrecht. Is gids bij natuurwandelingen van Namiro én officeel gids/voorlichter bij Staatsbosbeheer, en secretaris van Stichting de Brabantse Wal. ‘Met de Brabantse Wal hebben we GOUD in handen, hetgeen bewaard moet worden voor onze kindskinderen.’

jblank@xs4all.nl
0164-673443

Huub Juyn – vice-voorzitter

Is geboren in de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Na zijn studie bosbouw en cultuurtechniek was hij zes jaar werkzaam bij een landelijke cultuurmaatschappij c/q adviesbureau. Nadien was hij werkzaam bij de voormalige gemeente Woensdrecht als technisch ambtenaar. Zijn motivatie om deel te nemen in het Namiro-bestuur: opkomen voor die zaken die uitermate belangrijk zijn maar die helaas geen mond hebben en niet kunnen worden uitgedrukt in euro’s – zoals de natuur, rust, een schoon milieu. Het gaat hem om de immateriële waarden; het welbevinden van de mensen, een positieve belevingswaarde in de directe woonomgeving en nóg belangrijker: opkomen voor hen ‘die nog geen mond hebben’, namelijk zij die na ons komen – de kinderen, de kleinkinderen.

hgjuyn@hetnet.nl
0164-615412

Peter de Coo – penningmeester

Geboren in 1947. Opleiding Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. In het begin gewerkt bij TNO aan bouwkundige projecten, later ook bij TNO aan projecten m.b.t. de veiligheid van wegvoertuigen en wegmeubilair. Sinds 1995 woonachtig in Hoogerheide. Geïnteresseerd in bos en alles wat ermee samenhangt, maar vooral de ontwikkeling, het behoud en het voortbestaan ervan.

peterja.decoo@gmail.com
0164-612899

Statuten

[embeddoc url=”http://namiro.eu/namiro.eu/wp-content/uploads/2015/05/Statuten-namiro-gescande-versie.pdf” viewer=”google”]

Download